พื้นอีพ็อกซี่ พื้น epoxy coat

พื้นอีพ็อกซี่ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ขั้นตอนสุดยอด  ราคาถูกใจ  โทร 092 593 6155
พื้นอีพ็อกซี่

พื้นอีพ็อกซี่ ห้องแล็ป พื้นอีพอกซี่ ที่เห็นในภาพ เป็นการทำพื้น อีพ็อกซี่ ที่ไม่มีรอยต่อ จึงมั่นใจ ได้ว่า ไม่มี ล่อง แนว ให้สะสมฝุ่น และเชื้อโรค ปลอดภัย ไม่เพาะเชื้อ  พื้นอีพ็อกซี่ ทำคามสะอาดง่าย เพียงแค่ใช้ไม้ถูกบ้าน ชุบน้ำ เช็คเบาๆ คราบสกปรก ออกได้ง่ายดาย ขั้นตอนการทำงาน ใช้ระะยะเวลา เพียง 8 ช้่วโมง เสร็จ  เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างมีน้อย จึงมีการวางแผน โดยมีวิธีการ เทคนิค ประสบการณ์ การทำพื้นอีพอกซี่ และความเหมาะสมของหน้างาน จึงทำให้ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย ที่คาดการณ์ ไว้ ในระยะเวลาทีกำหนด

 โทร 092 593 6155